Ceiling

Sorenthia Double

$ 3,640.00

Sorenthia Triple

$ 4,610.00

Sorenthia Quad

$ 5,880.00

Sorenthia Grand

$ 7,210.00

Thia Duo

$ 1,930.00

Thia Trio

$ 2,720.00

Thia Light

$ 790.00